Jak ochráníme peníze před inflací? Rozhovor s Vladimírem Lazovým

Jak ochráníme peníze před inflací? Jaké jsou možnosti na trhu a co je možné pro své finance udělat? O tom jsme si popovídali s CEO společnosti Československá bytová a.s., Vladimírem Lazovým.
Vladimír Lazový, CEO Československá bytová a.s. - work
Jak ochráníme peníze před inflací?
Pro tento případ jsme vytvořili nástroj s názvem protiinflační dluhopisy, které de facto fungují tak, že kopírují inflaci. A my k tomu přidáváme ještě bonus tak, aby klient generoval zajimavý zisk. Takže nejenomže peníze chráníme, ale také je zhodnocujeme. Protiinflační dluhopisy jsou namyšleny podobně jako státní dluhopisy. Ale my nejsme stát, který z nich platí nejrůznější dávky apod. My se chováme tržně a peníze z takovýchto dluhopisů dále investujeme do nemovitostí a tím můžeme vyplácet pravidelný a větší výnos držitelům těchto dluhopisů.
Můžete popsat, jak takovýto instrument funguje v reálu?
Je to prosté a všichni klienti to již znají. V reálu to funguje tak, že si klienti  zakoupí dluhopis a my jim připisujeme měsíční výnos. Ten výnos počítáme na základě dat ČSÚ, který zveřejňuje, na měsíční bázi, výši inflace a její nárust oproti předchozímu měsíci. My tuto výši dorovnáme a ještě připíšeme fixní výnos, který klientům smluvně garantujeme. Ten je vypočtený na roční bázi a rozdělen na jednotlivé měsíce.
 
Kolik klientů v současné době využívá u Vás tento nástroj?
Je to nový nástroj, takže se zatím nejedná o žádná velká čísla. Ale spousta našich klientů již využila nabídku státu.Nejedná se tedy o neznámý nástroj. Protiinflační dluhopisy tady byly vždy, ale jednalo se o nevýnosné, nezajímavé, až fádní nástroje. My jsme jen flexibilně reagovali na situaci a to, co klient požaduje. Naše klienty zajímá zejména, aby se jejich zdroje neznehodnocovali, ale naopak, abychom je ochránili a tvořili jim příjem. Dvě základní kritéria pro klienty jsou – zabezpečení zdrojů a ochrana proti inflaci. Obě tato kritéria náš dluhopis 100% splňuje. Každá koruna klienta je zajištěná nemovitostí, či majetkem a to zpravidla ve dvou násobku hodnoty.