Náš tým

Vladimír Lazový

CEO

Je na plný úväzok otecko Elenky a Madlenky, športovec a vizionár firmy. 33-ročný rodák z Ostravy, aktuálne žijúci v Břeclavi sa vo svete obchodu pohybuje už 12 rokov a jeho životným smerom sa stal odbor finančníctva. Začínal ako sprostredkovateľ poisťovacích, finančných a investičných produktov, potom pomáhal financovať projekty v ČR, SK, na Cypre a dnes má na starosť rozvoj projektov a zabezpečenie prílivu kapitálu vo vlastnej spoločnosti Československá bytová a.s. a ich dcérskych firmách.

Robert Greizinger

riaditeľ distribúcie pre Slovenskú republiku

Je šťastný manžel a otec 3 detí. Rodina je základ štátu, tak sa podľa toho v živote riadi. Pracuje 20 rokov vo finančníctve, posledných 10 rokov v oblasti cenných papierov a alternatívneho financovania malých a stredných firiem. V ČSB má na starosť expanziu na slovenské a balkánske trhy. Rodné mesto je Bratislava, na základe toho vznikol názov nového dlhodobého projektu, a to správcovskej spoločnosti na podielové fondy v Slovenskej republike, a to s názvom Pressburg asset management a. s. V asset manažmente spoločnosti má na starosti prevádzku a riadenie celej spoločnosti, a tiež obchodné aktivity na SK, CZ a balkánskom trhu.

Michal Nebenführ

CFO Československá bytová a.s. a CFO a CO-OWNER Československá bytová & investičná a.s.

Spoluzakladateľ celej finančnej skupiny a finančný riaditeľ ČSB a.s. Má na starostí prítok kapitálu do spoločností.

Arnošt Líbezný

COO Československá bytová & investiční a.s.

člen správnej rady ČSBI a.s. a RMR STAV KONT Holding a.s. zo skupiny Imperial financie. V týchto firmách má na starosti administratívu, dbá na dodržanie legislatívy a má celkový dohľad nad projektmi.

Ing. Lucie Lazová

predsedníčka predstavenstva

Má na starosti bežný chod akciovej spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti a má konečné slovo na schválenie všetkých investícií vo firme.

Ing. Jiří Wagner, MBA

vedúci komunikácie a marketingu Československá bytová a.s.