„STÁLE SI MYSLÍME, ŽE NEHNUTEĽNOSTI SÚ NAJLEPŠIA INVESTÍCIA, AKÚ MÔŽETE UROBIŤ...“

Československá bytová a.s. je súčasťou finančnej skupiny do ktorej patrí napr. Československá bytová a investičná a.s., RMR Tech s.r.o., skupina Imperial financie, LANDEE holding a.s. a pod. Finančná skupina sa zaoberá zhodnocovaním kapitálu na finančných trhoch a na poli nehnuteľnosti.

Zisky ČSB a.s. plynú z nákupu nehnuteľnosti hlboko pod trhovou hodnotou a predaja nehnuteľnosti za trhové ceny. Všeobecne vstupujeme najmä do projektov, kde vďaka kapitálovej pripravenosti vieme vyriešiť cudzí problém – rýchlym odkúpením, odstránením právnych vád, úsporou času vďaka príprave nehnuteľnosti pre re/development a pod. Našu stratégiu nie je ani dlhodobá držba ani realizácia výstavby – eliminujeme tak riziká spojené s riadením stavebných projektov, kolísaním cien materiálov, výpadku v dodávateľských reťazcoch, hľadaním nových nájomcov, správou nehnuteľnosti a mnoho ďalších. Cieľom je realizovať vysoký zisk v čo najkratšom čase pri maximálnom zaistení.

Ďalej sa venuje ďalším segmentom spojených s nehnuteľnosťami, ako je výstavba, úverovanie a iné, ale vždy so zabezpečením nehnuteľnosti. Vďaka našim skúsenostiam a kontaktom, ktoré sme si vybudovali, nám banky v spolupráci s renomovanými advokátskymi a realitnými kanceláriami, poprípade naši obchodní zástupcovia či externí partneri z radov exekútorských úradov a insolvenčných správcov odovzdávajú tieto nehnuteľnosti prednostne a za zlomok ceny. Vďaka dlhodobosti pôsobenia v odbore má finančná skupina vybudovaný tak vysoký kapitál, že je schopná všetky transakcie majetkovo zaistí a investorovi tak minimalizuje riziko z poskytnutej investície. Navyše hodnota vytváraných nehnuteľnostných projektov vysoko presahuje hodnotu investovaných financií klientov.

Naše videá a realizácia nájdete na našom Youtube kanále.