Eurový dlhopis

TROJROČNÝ ZAISTENÝ DLHOPIS 8 % p.a. - zaistené nehnuteľnosťami*

Pressburg nehnuteľnosti s.r.o. sú súčasťou finančnej skupiny, do ktorej patrí aj Československá bytová a.s., Československá bytová a investičná a.s., RMR Tech s.r.o., skupina Imperial financie, LANDEE holding a.s. a iné. Finančná skupina sa zaoberá zhodnocovaním kapitálu na finančných trhoch a na poli nehnuteľnosti. Zisky skupiny plynú z nákupu nehnuteľnosti hlboko pod trhovou hodnotou a predaja nehnuteľnosti za trhové ceny. Všeobecne vstupujeme najmä do projektov, kde vďaka kapitálovej pripravenosti vieme vyriešiť cudzí problém – rýchlym odkúpením, odstránením právnych vád, úsporou času vďaka príprave nehnuteľnosti pre re/development a pod. Našou stratégiou nie je ani dlhodobá držba, ani realizácia výstavby – eliminujeme tak riziká spojené s riadením stavebných projektov, kolísaním cien materiálov, výpadkov v dodavatelských reťazcoch, hľadaním nových nájomcov, správou nehnuteľnosti a mnoho ďalších. Cieľom je realizovať vysoký zisk v čo najkratšom čase pri maximálnom zabezpečení.

* Tento dlhopisový nástroj je kompletne zaistený a to zápisom do katastra nehnuteľností. V praxi to znamená, že agent pre zabezpečenie, nezávislá tretia strana (právna kancelária zodpovedná za nakladanie s klientskymi peniazmi) vykonala zápis do katastra nehnuteľností. Tým vzniká záložné právo v prospech všetkých veriteľov = majiteľov dlhopisu. Vďaka tomuto aktu minimalizujeme riziko všetkých veriteľov.

Ponuka dlhopisov

TROJROČNÝ ZAISTENÝ DLHOPIS 8 % p.a.

 • Celkový objem emisie
  1.000.000 €
 • Nominálna hodnota
  2.000 €
 • Splatnosť
  1.8.2025
 • Výnos
  8 % p.a.
 • Možnosť predčasného splatenia
  ÁNO
 • Výplata výnosu
  Mesačne
 • Emisní podmínky dluhopisov (PDF)