Bojovat s nárůstem cen pomocí mzdy?

Válka mezi zaměstnavateli, energetickými společnostmi a růstem inflace vrcholí. Pro rok 2023 jsou odhady s mírou inflací někde kolem 9,5%. Extrémní nárůst inflace v posledních týdnech povzbudilo odbory a zaměstnavatele v jednání o navyšování mezd.

Porozumění ve vyjednávání mezi oběmi stranami je vzácným úkazem. Nicméně požadavky jsou zcela jasné. Co nejvíce dorovnat propad reálných mezd s inflací, což blokují narůstající ceny energií. „Variant, jak bojovat s nárůstem cen je spoustu. Někde se to řeší mimořádnou odměnou, nebo speciálním bonusem na pokrytí energií. V této oblasti si mohou personální oddělení krásně vyhrát,“ dodává za ČSB, Vladimír Lazový.

Dvouciferné navýšení mezd požadují velké odborové organizace. K přijetí tohoto konsensu nejspíše nedojde, ale snaha podělit se o náklady na inflaci je na obou stranách. „Vyjednávání budou jistě tvrdá. Jde o hodně. Inflace požírá co může, a tak je logické, že se chtějí firmy a lidé bránit,“ dodává Lazový.

ČSB očekává, že dojde k navýšení mezd v horizontu poloviny inflace a firmy přistoupí také k jednorázovým odměnám, aby lidé přečkali energokrizi