Toužebně očekávaný zlom růstu cen se nekoná

Růst cen v ČR dále sílí. V září to byl nárůst již o 18 % v meziročním srovnání.  Dle statistických údajů jsou současné kroky ČNB neefektivní a tempo růstu cen opět zrychlilo. Největší podíl na tomto trendu má růst nákladů na bydlení (energie).
Největší nárůst cen spatřujeme u elektřiny, zemního plynu a tuhých paliv. U potravin je nárůst cen okolo 25 %. Po srpnovém lehkém snížení inflace je trend stále neblahý. Obzvlášť, když inflační cíl ČNB jsou 2 %. „Trend je zcela zřejmý. Začne se krutě šetřit. To jistě dopadne i na další hospodářský růst. Letošní rok bude nejhorším rokem, kdy domácnosti zchudnou nejvíce. Reálně zchudneme o desetinu,“ dodává zakladatel společnosti Československá bytová, Vladimír Lazový.
Nejvíce jsou ohroženi ti lidé, kteří mají své úspory na nevhodných produktech. Hodnota se může výrazně snížit. „Pokud někde lidé chtějí spořit, nebo zhodnocovat své úspory víceméně mohou vybírat. My nejvíce věříme protiinflačním dluhopisům, které jsou postavené na cihle. Čili nemovitostech, které kryjí hodnotu peněz. Věříme, že je to správná cesta a potvrzuje nám to i počet vydaných dluhopisů. Snažíme se našim klientům vysvětlit, co se vlastně v současné době na trhu děje, a jaké jsou možnosti jejich reakcí,“ dodává Lazový. A proto jsme tenhle měsíc připsali až 1,05% všem investorům, kteří si zakoupili protiinflační dluhopis.
Více informací o dluhopisech můžete získat na: https://www.ceskoslovenskabytova.cz/protiinflacni-dluhopisy/