Spasí nás zlato? Nevěřte tomu, co se blyští

Staré přísloví, které neztrácí svou hodnotu po generace. Peníze ztrácí hodnotu, akcie se propadají, dluhopisům lidé nerozumí a zlato? To se kupuje po tunách… Je to však správný přístup?

„Rozmělnit portfolio investic do různých podob nám dává jednoznačně smysl. Kupovat však zlato, tak pak jen to investiční,“ dodává Vladimír Lazový z ČSB, jehož společnost pro investice klientů doporučuje zejména dluhopisy.

Úzus zlata, jako uchovatele hodnot, či ochrana před inflací přesto vítězí i nyní. „Od krize v roce 2012 se lidstvo moc nepoučilo. Uchovávat peníze pouze ve zlatu není nejlepší řešení. Očekáváme krušnou dobu, která opět pomine a bude lépe. V takovém období se toho se zlatem uplně moc dělat nedá,“ dodává Lazový, který doporučuje vkládat do zlata minimum investičních prostředků. Někde na úrovni 5 – 8 %.

„Nejhorším“ na zlatu je, že nevydělává. To bývá častým argumentem investičních poradců, také letadlový efekt nabalování kupní ceny zlata je jedním z nich. „Když si koupím cihlu, je to pořád cihla. Jeho cena závisí na mnoha faktorech. Když si koupím dům, mohu ho pronajímat a mít zisk již v průběhu jeho držení, se kterým mohu disponovat. Je je pro nás nejdůležitější kritérium,“ dodává Lazový.

A kde máte své investice Vy?