Jak na správcovskou společnost?

V současné době se chystá společnost Československá bytová a.s. založit správcovskou společnost. Tento projekt má co do zkušeností a rozsahu na starosti ředitel distribuce pro SR, Mgr. Robert Greizinger.

 Správcovská společnost – o co se vlastně jedná a k čemu slouží?

Správcovská spoločnosť, ku ktorej aktuálne pripravujeme na Slovensku podklady pre Národnú banku Slovenska k žiadosti o licenciu, je podľa zákona finančná inštitúcia, rovnako ako napríklad banka, poisťovňa.

Je to spoločnosť, ktorá vytvára a spravuje podielové fondy rôznych typov, či už sú to špeciálne fondy, fondy kvalifikovaných investorov, alebo SICAV fondy. Týmto dokážeme pokryť veľkú škálu investorov od bežných klientov kde budú mať možnosť investovať do fondov a sporiacich produktov od 20 eur/ 500 korún ako aj profi investorov , bude možnosť investovať od niekoľko desať tisíc euro. V prvom rade dbáme na bezpečnosť klientskych investícií.  Správcovská spoločnosť poskytuje rovnako vysokú ochranu klienta ako napríklad banka. Naša Správcovská spoločnosť klientom bude ponúkať široké portfólio fondov.  Naša spoločnosť spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na výkon činnosti a po udelení povolenia bude regulovaná Národnou bankou Slovenska. Povolenie zaručí, že na výkon našej činnosti máme potrebné vedomosti a skúsenosti. Správcovská spoločnosť podlieha štvoritej kontrole, a to od svojho depozitára, Národnej banky Slovenska, Asociácii správcovských spoločností ako aj nezávislej audítorskej spoločnosti. Taktiež nevyhnutnosťou je poistenie našej spoločnosti pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti správcovskej spoločnosti.

Jak je složité ji založit? Co je k tomu všemu potřeba?

Ak by bolo jednoduché správcovskú spoločnosť založiť, tak ich je na Slovenskom a Českom trhu podstatne viac ako jednotky kusov, aktuálne. V prvom rade potrebujete mať v správcovskej spoločnosti kvalifikovaných, odborne zdatných a bezúhonných zamestnancov, ktorých nie je ľahké na pracovnom trhu nájsť. Samozrejme je potrebná ich niekoľko ročná prax, či už vo finančníctve alebo priamo na kapitálových trhoch. Taktiež je potrebný vstupný kapitál, je potrebné preukazovať vecné, organizačné, personálne predpoklady na výkon činnosti ako aj technickú pripravenosť. Je toho skutočne veľmi veľa.

Zní to celkem složitě. Jak dlouho vlastně celý proces trvá?

Správcovská spoločnosť podlieha schváleniu a dohľadu NBS, nakoľko spravuje  a investuje financie klientov na finančnom trhu, z toho dôvodu NBS kompletne a detaile skúma všetky potrebné podklady, osoby v správcovskej spoločnosti, celkovú pripravenosť na prevádzku. To je len pár vecí ktoré som spomenul, pre predstavu čo všetko musíme absolvovať v tomto procese. Ak máte správnych a odborne zdatných ľudí tak celý proces vrátane prípravy podkladov na licenciu trvá cca 9 – 12 mesiacov. Samozrejme počas licenčného konania intenzívne komunikujete s NBS a odpovedáte na ich otázky k pripraveným podkladom.

Jaké jsou náklady?

Náklady sú na začiatku relatívne vysoké, ako pri každom rozbehu firmy, počítame niekoľko stovek tisíc euro.

 Jaká je konkurence v této oblasti?

Konkurencia na SK a CR trhu samozrejme je, ako v každej oblasti, ale my si veríme, že uspejeme s našimi fondami na náročnom finančnom trhu.

Proč jste si pro založení takového fondu vybrali právě trhy středoevropské?

Väčšina zakladateľov našej správcovskej spoločnosti dlhodobo pôsobí na finančnom trhu  Slovenskej a Českej republiky. Ideálne je založiť správcovskú spoločnosť na  domácom trhu, na trhu ktorý dobre poznáte. 

Chceme sa v prvom rade zamerať na  „Československý finančný trh“ a následne máme plány expandovať na Balkán.

Uvažujme, že celý proces bude úspěšný. Co pak dál? Jak se vlastně s takovým nástrojem pracuje? 

Trochu odkryjem plány v oblasti fondov, ale nie veľmi – chceme mať samozrejme realitný fond, kde budú ale iné typy  nehnuteľností ako sa bežne nakupujú do realitných fondov.

Budeme  mať aj pohľadávkový fond, technologický fond, EKO fond, podporu start up, akciové, prípadne ETF fondy. Vieme založiť v podstate akýkoľvek fond ktorý nám zákon dovolí. Jednu vec ale predsa len prezradím.

Ako jediná správcovská spoločnosť na Slovenskom trhu budeme poskytovať zaujímavú službu pre klientov a to, že založíme fond pre akéhokoľvek klienta podľa jeho požiadaviek, ktorý budeme my následne spravovať a administrovať. Samozrejme túto službu budeme ponúkať aj na Českom finančnom trhu.

Kdy si myslíte, že úspěšně tento projekt dotáhnete dokonce?

Plánujeme, že na jeseň tohto roku budeme mať licenciu a prvé fondy, následne spúšťame predaj.